Close
får från sidan
Staty i storsjöodjuret omtolkad till får
beställd av Woolpower i Östersun

The Biglakecreature painted as a sheep.
Ordered by Woolpower, Östersund